Rang | Shreerang

Rang वर्ण..१६ जगन्मित्र चित्रकार विचित्र विश्व रेखितो । कुठे रंग कुंचला कुणास नाही दिसला तो ।१। ऊषःकाली सांजवेळी रंग फेकी रंगनाथ । रंगवी तो एकटाच

Read More
Storm

Storm दाटलेल्या भावनांनापापण्यांचा बांध आहे….कोंडलेल्या हुंदक्यांचाडोह अथांग आहे….! शांत मनीच्या अंतरंगीविचारांचा कल्लोळ आहे….विझलेल्या राखेपोटीधगधगता अंगार आहे….! जीवघेण्या मौनामध्येवेदनांचा आकांत आहे….घोंघावणारे आत वादळवारा जरी शांत आहे….!

Read More
Moisture

Moisture उष्ण वात चैत्र मासीशीत झुळूक वाऱ्याची ।शब्द जुळविती मनीओल आगळ्या स्मृतींची ।।1 सुख दुःखा मिसळुनीवस्त्र विणले मानवा ।भाळी लिहुनी प्राक्तनादिला जन्म एक नवा ।।2

Read More
Bakul

Bakul मांडवीच्या तटी शोभेपवित्र तीर्थ चाफळ ।समर्थांच्या ध्यानि मनीश्री राम मूर्ती शामल ।। राऊळाच्या अंगणातमोहरलेला बकुळ ।वृक्षावरी शोभतसेपुष्प नाजूक कोमल ।। मंद गंध भुलवितोखुळावतो आसमंत

Read More
Parody poem

Parody poem चाल: सांग सांग भोलानाथ बोल कान्हा कृष्णा बोललोणी चोरलेस कायकाठी घेऊन शिंक्यावरचेमडके फोडलेस काय —कृष्णा बोल दूध तूप दही आतानाही शिंक्यावरीनाही मंथन नाही

Read More
Daughter

Daughter अंकुरला बाल जीव कुशीत तुझ्या आईकन्या म्हणून मजला टाकू नकोस आईखुडू नकोस नाजूकशी शुभ्र जाईची कळीनाते युगायुगांचे नाळ तुजसी जोडलीकन्या नकोच म्हणती म्हणूदेत कोणी

Read More
Ornaments of "Halwa"

Ornaments of “Halwa” निळ्या नभात उगवलीसुरेख शुभ्र चांदणीतेजस्विनी कुणी रमणीअवनिवरी स्मितवदनी चंद्रकळा खुलवित अतिकर्पूर गौरकांतीचाफेकळी नाकामध्येनथ टपोर मोती कुंडले कानात डुलेझुळूक कानी बोलतेनाजूकशी चंद्रकोरविशाल भाळी

Read More
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.