औक्षण का व कसे करावे ?

मराठी कट्टा

Hey, have you tried Upstox? It allows you to invest in Stocks, Futures, Options, Mutual Funds, IPOs and more. Opening an account is fast and paperless! Sign up now with below link to open your account.

औक्षण तुपाचे / तेलाचे निरांजन, सुपारी, सुवर्णमुद्रा, अक्षता, आणि कापूस अशा पाच गोष्टीनी केले जाते.

मराठी कट्टा

–औक्षण करणे किंवा ओवाळणे, हा हिंदु धर्मात सांगितलेला छोटासा विधी आहे.. 

मराठी कट्टा

–वाढदिवस, परदेशगमन, परीक्षेतील यश, युद्धात विजयी होणे अशा शुभप्रसंगी त्या त्या व्यक्तीला ओवाळून शुभेच्छा देण्याची ही पद्धत आहे.

मराठी कट्टा

ETMONEY is now offering FD at higher interest rate than bank FDs. That's not all! It gives flexible interest payout and higher rate for senior citizens. Use below link to download ETMONEY and open your FD today

औक्षणाचा विधी कसा करावा आणि त्यामागील शास्त्र काय या विषयी येथे सविस्तर जाणून घ्या

मराठी कट्टा