जपमाळेत १०८ मणी का असतात?

ETMONEY is now offering FD at higher interest rate than bank FDs. That's not all! It gives flexible interest payout and higher rate for senior citizens. Use below link to download ETMONEY and open your FD today

108 या संख्येचा विविध तात्विक, वैज्ञानिक आणि धार्मिक विश्वासांमध्ये अमर्याद अर्थ आहे. त्यांच्या पैकी काही:

सूर्य आणि पृथ्वी

सूर्याचा व्यास पृथ्वीच्या व्यासाच्या 108 पट आहे. सूर्यापासून पृथ्वीचे अंतर सूर्याच्या व्यासाच्या 108 पट आहे.

चक्र हे उर्जा रेषांचे छेदनबिंदू आहेत आणि हृदय चक्र तयार करण्यासाठी एकूण 108 ऊर्जा रेषा एकत्र आल्याचे म्हटले जाते. त्यापैकी एक, सुषुम्ना, मुकुट चक्राकडे घेऊन जाते आणि आत्म-साक्षात्काराचा मार्ग असल्याचे मानले जाते.

हृदय चक्र

Hey, have you tried Upstox? It allows you to invest in Stocks, Futures, Options, Mutual Funds, IPOs and more. Opening an account is fast and paperless! Sign up now with below link to open your account.

गंगा नदी

पवित्र गंगा नदी १२ अंश (७९° ते ९१°) रेखांश आणि नऊ अंश (२२° ते ३१°) अक्षांश पसरते. पुन्हा, जर तुम्ही गणिताचे अनुसरण केले, तर 12 चा नऊ ने गुणाकार केला तर 108 होतो.