या कवितांमध्ये पाणी हा शब्द 26 वेळा आढळतो आणि त्यातील वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक वेळी पाणी या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ प्रकट होतात ..!

नयनामध्ये येता  ‘पाणी’ अश्रू तयाला म्हणती, कधी सुखाचे, कधी दुःखाचे, अशी तयांची महती..!

माय डिअर सायकल…

Marathi Katta

Cloud Banner

सहज तुला गुपित एक सांगते दुपारी डोळियांत आली गडे प्रीत माझी लाजरी बैसते ओटीवरी नजर वळे अंगणी

सांजधारा

नभ मोकळे झालेले

Cloud Banner

विषुव दिन

Cloud Banner

पावसाळा

अमर आशा

Marathi Katta

Cloud Banner

रामायणी निर्दाळुनी रावण विजयी झाले श्री रघुनंदन गुढ्या पताका उंच उभारून

ऋतु वसंत