Clever Birbal's Answers

चतुर बिरबलाची बिनतोड उत्तरे | Clever Birbal’s Answers

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Clever Birbal’s Answers

एका पाठोपाठ दुसरा असे पाच प्रश्न एकदा बादशहाने दरबारातील मंडळींना विचारले. बिरबल वगळता सर्व मंडळींनी  गुळमुळीत उत्तर दिली, पण बिरबलाने मात्र अगदी बिनतोड उत्तर दिले.

प्रश्न पहिला 

बादशाह: सर्वात श्रेष्ठ फुल कोणत्या झाडाचे आहे?

इतर मंडळी: गुलाबाचे.

बिरबल: कपाशीचे, कारण त्या फुलावरील बोंडातून कापूस तयार होतो. त्या कापसापासून आपल्याला कपडे चोपडे मिळून, आपल्या शरीराचे उन व थंडीपासून रक्षण होते.

प्रश्न दूसरा

बादशाह: सर्वश्रेष्ठ दात कोणाचा?

इतर मंडळी: हत्तीचा

बिरबल: नांगराचा, कारण त्याच्यामुळे शेतीची नांगरणी होते. त्यातूनच धान्य पिकते.

प्रश्न तिसरा 

बादशाह: सर्वश्रेष्ठ पुत्र कोणाचा?

इतर मंडळी: राजाचा

बिरबल: गाईचा, कारण तो शेत नांगरतो, बैलगाडी ओढतो, जळण आणि खत देतो, एवढेच नव्हे तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या चामड्या पासून अनेक गोष्टी बनवल्या जातात.

प्रश्न चौथा 

बादशहा: सर्वश्रेष्ठ राजा कोणता?

इतर मंडळी: सार्वभौम राजा व अकबर बादशाह

बिरबल: मेघ राजा, कारण तो आपणास पाणी देतो. शेती फेकून आपणास अन्न मिळते.

प्रश्न पाचवा

बादशाह: सर्वश्रेष्ठ गुण कोणता?

इतर मंडळी: विद्येची आवड

बिरबल: धैर्य, कारण धैर्यामुळेच माणसाला त्याच्या अंगातील सर्व गुणांचा पुरेपूर उपयोग करून जीवनाचे सार्थक करता येते.

बिरबलाची अशी सर्वश्रेष्ठ उत्तरे ऐकून बादशहा खुश झाला व त्याने दरबारातील सर्व मंडळी समोर चतुर बिरबलची पाठ थोपटली.

बोध कथा

Share Clever Birbal’s Answers

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock