Fear

Fear “आई तू म्हणतेस भित्रे लोक आई बरोबरच झोपतात रात्री..मग बाबांना पण भीती वाटते का ग, म्हणून ते तुझ्या सोबत झोपतात?” सौ. अनला बापट भीती

Read More
Stubborn

Stubbornness विशाल विश्वनिर्मात्याचे जिद्दीचे वर्णन अशक्य. नद्या, सागर,वृक्ष वेली, प्राणी,चंद्र सूर्य वारा, यांचा अजब पसारा त्याने मांडला; जणू माणसाला जिद्द (Stubbornness) शिकविण्यासाठी. जिद्द म्हणजे अट्टाहास

Read More
Penalty

Penalty शीर्षक- शासन विषय- अन्याय पाटलाला समोर बघताच महाराज पेटून उठले. समोर पन्नास वर्षांचा पाटील उभा, दोरखंडांने बांधलेला.महाराजांच्या मुठी आवळल्या, डोळ्यात अंगार फुलला, याने एक

Read More
Wait

Wait | The Way तिचे पंचप्राण क्रूर कर्म्याच्या कैदेत सापडले होते. लाख लाख योजने दूर स्वराज्याची काळजी होतीच. वाट पाहून पाहून थकली बिचारी, या संकटातून

Read More
Renown | Fame

Fame नवजात बाळ लक्तरात अन सासर माहेरची कायमची संपलेली वाट. भयाण अंधारात चिंधीने धरली स्मशान वाट. सांडलेले पीठ, चितेवर भाजलेली भाकर , मडक्यातले पाण्याचे थेंब,भागली

Read More
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock