Ladaki Bahuli | Lovely Doll

लाडकी बाहुली | Ladaki Bahuli | Lovely Doll

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Ladaki Bahuli | Lovely Doll

लाडकी बाहली होती माझी एक
मिळणार तशी ना शोधूनी दुसर‌या लाख

किती गोरी गोरी गाल गुलाबच फुलले
हासती के स ते सुंदर काळे कुरळे

झाकती उघडती निळे हासरे डोळे
अन ओठ जसे की आताच खुदकन हसले

अंगात शोभला झगा रेशमी लाल
केसांवर फु लले लाल फितीचे फु ल

कितीतरी बाहुल्या होतया माझयाजवळी
पण तीच सोनुली फार मला आवडली

मी गेले तीजसह माळावर खेळाया
मी लपून महणते साई सुट्या हो या या

किती शोध शोधली परी कुठे न ती दिसली
परतले घरी मी होउन हिरमुसलेली

स्वप्नात तीने मम रोज एकदा यावे
हलवून मला हळु माळावरती नयावे

वाटते सारखे जावे तयाच ठिकाणी
शोधुनी पहावी पुनहा पुनहा ती चिमणी

जाणार कशी पण संतत पाउस धार
खल मुळी न तिजला वारा झोबे फर

पाऊस उघडता गेले माळावरती
गवतावर ओलया मजला सापडली ती

कुणी गेली होती गाय तुडवूनी तिजला
पाहुनी दशा ती रडूच आले मजला

मैत्रीणी म्हणाल्या काय अहा हे धयान
केसांच्या झिपऱ्या रंगही गेला उडून

परी आवडली ती तशीच मजला राणी
लाडकी बाहुली होती माझी महणुन

शांता शेळके

Share

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO