Risk
पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Risk

दारुवरची हि कविता कितीही वेळा वाचली तरी आनंद देते व ते पण न दारू (Alcohol) पीता.

पूर्वी वाचली असली तरी पुन्हा वाचायला मजा येते.

दारु पिताना मी कधीच रिस्क घेत नाही…

मी संध्याकाळी घरी येतो तेव्हा बायको स्वयंपाक करत असते,

शेल्फमधील भांड्यांचा आवाज बाहेर येत असतो,

… मी चोरपावलाने घरात येतो,

माझ्या काळ्या कपाटातून बाटली काढतो,

गांधीजी फोटोतून बघत असतात,

या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही,

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही …. ||१||

वापरात नसलेल्या मोरीतल्या फळीवरुन मी ग्लास काढतो,

पटकन एक पेग भरुन आस्वाद घेतो,

ग्लास धुवून पुन्हा फळीवर ठेवतो,

अर्थात बाटलीही काळ्या कपाटात ठेवतो,

गांधीजी मंद हसत असतात,

स्वयंपाकघरात डोकावून बघतो,

बायको कणीकच मळत असते,

तरी या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही,

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही …. ||२||

मी : जाधवांच्या मुलीच्या लग्नाचं जमलं का गं?

ती : छे! दानत असेल तर मिळेल ना चांगलं स्थळ!

मी परत बाहेर येतो, काळ्या कपाटाच्या दाराचा आवाज होतो,

बाटली मात्र मी हळूच काढतो,

वापरात नसलेल्या मोरीतल्या फळीवरुन मी ग्लास काढतो,

पटकन एक पेग भरुन आस्वाद घेतो, बाटली धुवून मोरीत ठेवतो,

काळा ग्लास पण कपाटात ठेवतो,

तरी या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही,

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही …. ||३||

मी : अर्थात जाधवांच्या मुलीचं अजून काही लग्नाचं वय झालं नाही..

ती : नाही काऽऽय! अठ्ठावीस वर्षांची घोडी झालीये म्हणे..

मी : (आठवून जीभ चावतो) अच्छा अच्छा …

मी पुन्हा काळ्या कपाटातून कणीक काढतो,

मात्र कपाटाची जागा आपोआप बदललेली असते,

फळीवरुन बाटली काढून पटकन मोरीत एक पेग मारतो,

गांधीजी मोठ्ठ्याने हसतात,

फळी कणकेवर ठेवून, गांधीजीचा फोटो धुवून मी काळ्या कपाटात ठेवतो,

बायको गॅसवर मोरीच ठेवत असते,

या बाटलीचा त्या बाटलीला पत्ता लागत नाही,

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही …. ||४||

मी : (चिडून) जाधवांना घोडा म्हणतेस? पुन्हा बोललीस तर जीभच कापून टाकीन!

ती : उगीच कटकट करु नका… बाहेर जाऊन गप पडा…

मी कणकेमधून बाटली काढतो, काळ्या कपाटात जाऊन एक पेग मळतो,

मोरी धुवून फळीवर ठेवतो,

बायको माझ्याकडे बघून हसत असते,

गांधीजी चा स्वयंपाक चालूच असतो,

पण ह्या जाधवांचा त्या जाधवाना पत्ता लागत नाही,

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही …. ||५||

मी: (हसत हसत) जाधवांनी घोडीशी लग्न ठरवलं आहे म्हणे!

ती: (ओरडून) तोंडावर पाणी मारा!!

मी परत स्वयंपाकघरात जातो, हळूच फळीवर बसतो,

गॅसही फळीवरच असतो..

बाहेरच्या खोलीतून बाटल्यांचा आवाज येतो,

मी डोकावून बघतो … बायको मोरीत दारूचा आस्वाद घेत असते,

ह्या घोडीचा त्या घोडीला पत्ता लागत नाही…

अर्थात गांधीजी कधीच रिस्क घेत नाहीत..

जाधवांचा स्वयंपाक होईपर्यंत्…मी फोटोतून बायकोकडे बघून हसत असतो…

कारण मी कधीच रिस्क घेत नाही…||६|

रिस्क | Risk©द.मा.मिरासदार

Shar रिस्क | Risk

You may also like

One thought on “रिस्क | Risk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO