The story of a greedy tiger

एका लोभी वाघाची गोष्ट | The Story of a Greedy Tiger

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

The Story of a Greedy Tiger

उन्हाळ्यात एके दिवशी जंगलातील वाघाला खूप भूक लागली म्हणून तो इकडे तिकडे आपले भक्ष्य शोधू लागला, काही वेळाने शोध घेतल्यावर त्याला एक ससा सापडला पण तो खाण्याऐवजी त्याने ससा सोडून दिला कारण तो खूप लहान होता.

मग काही वेळ शोधाशोध केल्यावर त्याला वाटेत एक हरीण दिसले, तो त्याच्या मागे गेला पण तो बराच वेळ भक्ष्याच्या शोधात असल्याने तो थकला, त्यामुळे त्याला हरीण पकडता आले नाही.

आता जेव्हा त्याला खायला काहीच मिळाले नाही, तेव्हा तो ससा खाण्याचा परत विचार करू लागला, तो परत त्याच ठिकाणी आला तेव्हा तिथे कुणीच दिसले नाही. कारण तोपर्यंत ससा तिथून निघून गेला होता, आता वाघ खूप दुःखी झाला होता. त्याच्याकडे उपाशी राहण्यावाचून कुठलाही पर्याय नव्हता.

Moral of the Story (The Story of a Greedy Tiger)

बोध

या कथेतून आपण शिकतो की अति लोभ कधीच फलदायी नसतो.

अकबर बिरबल कथा

Share

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock