The story of the needle tree

सुईच्या झाडाची गोष्ट | The Story of the Needle Tree

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

The Story of the Needle Tree

दोन भाऊ एका जंगलाजवळ राहत असत, या दोघांपैकी मोठा भाऊ लहान भावाशी खूप वाईट वागायचा, तो लहान भावाला त्रास देत असे आणि लहान भावाशी दिवसभर भांडत असे.

एके दिवशी मोठ्या भावाने ठरवले की तो जवळच्या जंगलात जाऊन लाकडे तोडून आणावे आणि नंतर पैशासाठी बाजारात नेऊन ती विकावी.

म्हणून एके दिवशी जंगलात जाऊन त्याने अनेक झाडे तोडली, झाडे तोडताना तो एका जादुई सफरचंदाच्या झाडाजवळ येऊन थांबला. त्या झाडाला सोन्याचे सफरचंद लागले होते.

अशा अवस्थेत पाहून झाड त्याला म्हणाले अरे कृपा करून मला कापू नकोस जर तू मला सोडून दिले तर मी तुला सोन्याचे सफरचंद देईन. त्याने झाडाला होकार दिला, पण त्याच्या मनात लोभ जागृत झाला. त्याने झाडाला धमकावले जर तू मला तुझे सगळे सोन्याचे सफरचंद दिले तर ठीक अन्यथा मी तुला मुळापासून कापून टाकेल.

अशा स्थितीत मोठ्या भावाला सफरचंद देण्याऐवजी झाडाने त्याच्यावर सुईचा वर्षाव केला, त्यामुळे मोठा भाऊ वेदनेने जमिनीवर पडून रडू लागला.

आता हळूहळू दिवस मावळायला लागला होता. त्याच धाकट्या भावाला थोरल्या भावाची काळजी वाटू लागली, म्हणून तो त्याच्या शोधात जंगलात गेला.

त्याला त्याचा मोठा भाऊ त्या झाडाजवळ वेदनांनी ग्रासलेला दिसला, त्याच्या शरीरात शेकडो सुया घुसल्या होत्या. भावाकडे गेल्यावर त्याने हळू हळू प्रेमाने प्रत्येक सुई काढायला सुरुवात केली.

या सर्व गोष्टी ते झाड मोठ्या कौतुकाने पाहत होते. आत्तापार्येंत मोठ्या भावाला आपली चूक लक्षात आली होती. मोठ्या भावाने लहान भावाची त्याच्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल माफी मागितली आणि यापुढे तुझ्याशी दुष्टपणे वागणार नाही असे वचन दिले.

झाडाने मोठ्या भावाच्या हृदयात झालेला बदल पाहिला आणि त्या दोघांना आपल्याकडील सर्व सोन्याची सफरचंद भेट म्हणून दिली.

Moral of the Story (The Story of the Needle Tree)

बोध

या कथेतून आपण शिकतो की एखाद्याने नेहमी दयाळू आणि नम्र असले पाहिजे कारण अशा लोकांना नेहमीच पुरस्कृत केले जाते.

YouTube Video: The Story of the Needle Tree

अकबर बिरबल कथा

Share

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO