Rat's hat

Rat’s Hat | Raja bhikari एक होता उंदिरमामा. रस्त्याने जाताना त्याला मिळाले एक फडके.फडके घेऊन तो गेला धोब्याकडे. धोब्याला म्हणाला ‘धोबीदादा,धोबीदादा माझे फडके धुवून दे.

Read More
Proud Peacock

Proud Peacock एक मोर होता. तो फार बढाईखोर होता. स्वतःच्या रूपाचा त्याला फार गर्व होता. तो दररोज नदीकिनारी जायचा. पाण्यात स्वतःचे प्रतिबिंब पाहून, स्वतःच्या सौंदर्याची

Read More
Consequences of Bad Company

Consequences of Bad Company एक शेतकरी होता. त्या शेतकऱ्याच्या शेतात कावळ्यांचा एक मोठा थवा रोज यायचा. ते कावळे शेतातील पिकांची नासाडी करायचे. त्यामुळे शेतकऱ्याला खूप

Read More
The horse learned a well lesson

The Horse Learned a Well Lesson एका व्यापाऱ्याकडे एक घोडा आणि एक गाढव होते. एके दिवशी तो त्या दोघांना घेऊन बाजाराला निघाला. त्याने गाढवाच्या पाठीवर

Read More
The Story of the Lion and the Mouse

The Story of the Lion and the Mouse एके काळी एका जंगलात एक सिंह झोपला होता, त्यावेळी एक उंदीर गम्मत म्हणून त्याच्या अंगावर उड्या मारू लागला. त्यामुळे

Read More
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.