The Story of the Lion and the Mouse

सिंह आणि उंदराची गोष्ट | The Story of the Lion and the Mouse

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

The Story of the Lion and the Mouse

एके काळी एका जंगलात एक सिंह झोपला होता, त्यावेळी एक उंदीर गम्मत म्हणून त्याच्या अंगावर उड्या मारू लागला. त्यामुळे सिंहाची तंद्री भंगली आणि तो रागावला. त्याने जोरात एक डरकाळी फोडली आणि उभा राहिला. बघतो तर काय? एक इटुकलासा उंदीर!

सिंहाला भूक तर लागलीच होती. तो उंदीर खाण्याचा विचार करू लागला. उंदराने त्याला माफ करण्याची विनंती करण्याचा प्रयत्न केला आणि शपथ दिली की त्याला कधी गरज पडली तर तो सिंहाच्या मदतीला नक्की येईल. उंदराचे हे धाडसी हावभाव पाहून सिंह खूप हसला आणि त्याला सोडून दिले.

काही महिन्यांनी, एके दिवशी काही शिकारी जंगलात शिकार करायला आले आणि त्यांनी सिंहाला आपल्या जाळ्यात अडकवले, अशा स्थितीत सिंहाने स्वतःला सोडवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण काही करता आले नाही. जाळं फाडण्याचा प्रयत्न केला, नुसता धडपडू लागला आणि अस्वस्थ होऊ लागला.

तेव्हड्यात त्याची डरकाळी दूरवर ऐकू आली, उंदीर जवळच्या वाटेने जात असताना सिंहाचे डरकाळी ऐकू आल्यावर सिंहाला त्रास झाल्याचे त्याला जाणवले व तो सिंहाच्या मदतीला धावून आला, त्याने चपळाईने आपल्या मोठ्या दाताने सिंहाच्या अंगावरील जाळे कुरतडून काढले.

त्यामुळे सिंह काही वेळात मुक्त झाला. त्याने उंदराचे आभार मानले आणि नंतर दोघे आनंदाने एकत्र जंगलाच्या दिशेने निघाले.

Moral of the Story (The Story of the Lion and the Mouse)

बोध

उदार अंतःकरणाने केलेले कार्य नेहमीच चांगले फळ देते.

YouTube Video: The Story of the Lion and the Mouse

अकबर बिरबल कथा

Share

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock