Should be able to live

जगता आलं पाहिजे… | Should be able to live

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Should be able to live

मरता केव्हाही येतं,

पण जगता आलं पाहिजे.

सुख भोगता केव्हाही येतं,

पण दुःख पचवता आलं पाहिजे.

रंग सावळा म्हणून काय झालं,

कर्तृव उजळता आलं पाहिजे.

रंग गोरा असला म्हणून काय झालं,

मनावरील काजळी काढता आली पाहिजे.

यशानं माणूस उंच जातो

पाय जमिनीवर ठेवता आलं पाहिजे.

मिळालेल्या यशात समाधान मानून

आनंदी जीवन जगता आलं पाहिजे.

पापं काय कसही करता येतं,

पण पुण्य करता आलं पाहिजे.

ताठ काय कोणीही राहतं,

पण जरा झुकून वागता आलं पाहिजे.

ठेच जीवनात लागतेच,

सहन करता आली पाहिजे.

मलमपट्टी करून तिला,

पुन्हा चालता आलं पाहिजे.

शहाण्याचं सोंग घेऊन,

कशाला बळी न पडता,

आनंदी जगता आलं पाहिजे.

जगण्याच्या लढाईत उणीव कायम भासेल,

ती उणीव भरता आली पाहिजे.

हास्य आणि अश्रूचा मिलाप करून.

फक्त समाधानी राहता आलं पाहिजे…

आयुष्य खूप सुंदर आहे भरभरून जगता आले पाहिजे

Share जगता आलं पाहिजे… | Should be able to live

You may also like

One thought on “जगता आलं पाहिजे… | Should be able to live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock