Speaking in the womb

बोलते गर्भात मी | Speaking in the womb

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Speaking in the womb

जाणून सर्व काही,अपराध मीच केला

कन्या, सून उदरी मी त्यागिले न तिजला

नच मानिले कुणाचे घरदार वैरी झाले

पहिले अपत्य तरीही कौतुक कुणी न केले

सर्व काही सांग आई सांग दुःख मनातले

तू मला अन मी तुला गर्भात मजला उमगले

नाते तुझे नि माझे हा गोफ रेशमाचा

प्रभुनेच गुंफीला जो नाही तुटावयाचा

हर क्षेत्री कार्य करण्या नारी असे समर्थ

अबला म्हणुनी तिजला हिणवू नकाच व्यर्थ

किती स्वप्नं घेऊनिया आले तुझ्या मि पोटी

कुल भूषविन आपुले मनी ठेव खूण गाठी

-©पुष्पा पेंढरकर

Share Kavita

You may also like

One thought on “बोलते गर्भात मी | Speaking in the womb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.