The story of the elephant and his friends

हत्ती आणि त्याच्या मित्रांची गोष्ट | The Story of the Elephant and his Friends

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

The Story of the Elephant and his Friends

खूप दिवसांपुर्वी एक एकटा हत्ती एका विचित्र जंगलात स्थायिक होण्यासाठी आला होता. हे जंगल त्याच्यासाठी नवीन होते, आणि तो मित्र बनवण्याच्या विचारात होता.

तो प्रथम एका माकडाच्या संपर्कात आला आणि म्हणाला नमस्कार माकड भाऊ तुला माझा मित्र व्हायला आवडेल का? माकड म्हणाला तू माझ्यासारखा झाडावरून उड्या मारू शकत नाहीस कारण तू खूप मोठा आहेस म्हणून मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

यानंतर हत्ती एका सशाकडे गेला आणि तोच प्रश्न विचारला ससा म्हणाला तू खूप मोठा आहेस माझ्या बिळात बसणार नाही म्हणून मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

मग हत्ती तलावात राहणाऱ्या बेडकाकडे गेला आणि तोच प्रश्न विचारला, बेडकाने त्याला उत्तर दिले की तू माझ्याइतकी उंच उडी मारायला खूप जड आहेस, त्यामुळे मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

आता हत्ती खरोखरच दुःखी झाला होता कारण, अनोळखी जंगलात त्याला कुणीही मित्र बनवायला तयार नव्हते.

मग एके दिवशी सर्व प्राणी इकडे तिकडे जंगलात धावत असल्याचे पाहून हत्तीने धावत्या अस्वलाला विचारले की या उपद्रवाचे कारण काय आहे?

अस्वलाने सांगितले की जंगलाचा सिंह शिकारीला निघाला आहे आणि आम्ही स्वतःला वाचवण्यासाठी पळत आहोत. मग हत्ती सिंहाकडे गेला आणि म्हणाला की कृपया या निष्पाप लोकांना इजा करू नका, कृपया त्यांना एकटे सोडा.

सिंहाने त्याची चेष्टा केली आणि हत्तीला आपल्या मार्गाने जाण्यास सांगितले, तेव्हा हत्तीने रागाने सिंहाला सर्व शक्तीने ढकलले, त्यामुळे तो जखमी झाला आणि तेथून पळून गेला.

मग इतर सर्व प्राणी हळूहळू बाहेर आले आणि हत्तीने सिंहाला हरवले म्हणून आनंद साजरा करू लागले, ते हत्तीकडे गेले आणि त्याला सांगितले की “तुझा आकार आमचा मित्र होण्यासाठी एकदम योग्य आहे”.

Moral of the Story (The Story of the Elephant and his Friends)

बोध

या कथेतून आपण शिकतो तो धडा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा आकार त्याची योग्यता ठरवत नाही.

YouTube Video: The Story of the Elephant and his Friends

अकबर बिरबल कथा

Share

You may also like

One thought on “हत्ती आणि त्याच्या मित्रांची गोष्ट | The Story of the Elephant and his Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock