The story of the lumberjack and the gold ax

लाकूडतोड्या आणि सोन्याच्या कुऱ्हाडीची गोष्ट | The Story of the Lumberjack and the Gold Axe | The Honest Woodcutter

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

The Story of the Lumberjack and the Gold Axe | The Honest Woodcutter

एकेकाळी जंगलाजवळ एक लाकूडतोड करणारा राहत होता. तो जंगलातील लाकडे तोडून जवळच्या बाजारात काही पैशांत विकायचा.

एके दिवशी तो एक झाड कापत होता. मग असे झाले की चुकून त्याची कुऱ्हाड जवळच्या नदीत पडली. नदी खूप खोल होती आणि खूप वेगाने पुढे जात होती.

त्याने आपली कुऱ्हाड शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो तिथे त्याला काही सापडले नाही. आता त्याला वाटले की आपली कुऱ्हाड हरवली आहे, दुःखाने तो नदीच्या काठावर बसला आणि रडू लागला.

त्याचे रडणे ऐकून नदीचा देव उठला आणि त्याने लाकूडतोड्याला विचारले, काय झाले, मला सांग मी तुझी मदत करायचा प्रयत्न करेल. लाकूडतोड्याने घडलेला सर्व प्रकार नदीच्या देवाला सांगितला.

तो नदीत गायब झाला आणि सोन्याची कुऱ्हाड घेऊन परत आला. पण लाकूड तोडणाऱ्याने ती कुऱ्हाड त्याची नसल्याचे सांगून तो पुन्हा गायब झाला आणि यावेळी तो चांदीची कुऱ्हाड घेऊन परत आला, परंतु यावेळीही लाकूडतोड करणाऱ्याने ती कुऱ्हाड त्याची नसल्याचे सांगितले.

आता नदीचा देव पुन्हा पाण्यात गायब झाला आणि यावेळी तो लोखंडी कुऱ्हाड घेऊन परत आला, लोखंडी कुऱ्हाड पाहून लाकूडतोड्या हसला आणि म्हणाला की माझी कुऱ्हाड हीच होती.

लाकूडतोड करणाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाने प्रभावित झालेल्या नदीच्या परमेश्वराने त्याला सुवर्ण आणि चांदीच्या दोन्ही कुऱ्हाड भेट दिल्या.

Moral of the Story (The Story of the Lumberjack and the Gold Axe)

बोध

ही कथा आपल्याला शिकवते की प्रामाणिकपणाचे मूल्य सर्वोत्तम आहे.

YouTube Video: The Story of the Lumberjack and the Gold Axe

अकबर बिरबल कथा

Share

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO