मुलांसाठी बोध कथा

सुईच्या झाडाची गोष्ट

Man Reading

एका लोभी वाघाची गोष्ट

Woman Reading 02

दोन बेडकांची गोष्ट

Man Reading

हत्ती आणि त्याच्या मित्रांची गोष्ट

Woman Reading 02

लाकूडतोड्या आणि सोन्याच्या कुऱ्हाडीची गोष्ट

Man Reading

एका मूर्ख गाढवाची गोष्ट

Woman Reading 02

बटाटे, अंडी आणि कॉफी बीन्सची गोष्ट

Man Reading

श्रीमंत व्यापारी

Woman Reading 02

पर्वत आणि उंदीर

Man Reading

ससा आणि कासवाची शर्यत

Woman Reading 02

उंदराची टोपी

Man Reading

गर्विष्ठ मोर

Woman Reading 02

वाईट संगतीचे परिणाम

Man Reading

घोड्याला चांगलीच अद्दल घडली

Woman Reading 02

कोल्ह्याची फजिती

Man Reading

सिंह आणि उंदराची गोष्ट

Woman Reading 02