What to keep account of?

हिशोब काय ठेवणार? | What to keep account of?

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

What to keep account of?

काळाच्या अनावर

वाहत्या ओघात

आपल्या आयुष्यातल्या काही वर्षांचा

हिशोब काय ठेवणार?

आयुष्याने जर इतकं

अमर्याद दिलं आहे

तर मग जे मिळालं नाही

त्याचा हिशोब काय ठेवणार?

सुहृदांनी दिला आहे

इतका स्नेह, इतकं प्रेम

तर शत्रूंच्या शत्रूत्वाचा

काय हिशोब ठेवणार?

लख्खं उजेडाचे

इतके दिवस आहेत इथे

तर रात्रींच्या अंधाराचे

काय हिशोब ठेवणार?

आनंदाचे दोन क्षण

पुरेसे आहेत उमलण्याला

तर मग मनातल्या खिन्नतेचा

काय हिशोब ठेवणार?

मधूर आठवणींच्या खुणा

इतक्या आहेत आयुष्यात

की थोड्याशा दुःखद गोष्टींचा

काय हिशोब ठेवणार?

इतकी फुले मिळाली आहेत

काही जिवलगांकडून

काटे किती बोचले

याचा काय हिशोब ठेवणार?

चंद्राचे चांदणे इतके

हृदयंगम आहे की

त्यावर कलंक केवढा

याचा काय हिशोब ठेवणार?

केवळ आठवांनीच

अंतःकरण पुलकित होत असेल

तर मग भेटलो न भेटलो

याचा हिशोब काय ठेवणार?

काही ना काही नक्कीच

खूप छान आहे प्रत्येकात

मग जरासे काही चुकले असेल तर

त्याचा काय हिशोब ठेवणार?

Share हिशोब काय ठेवणार? | What to keep account of?

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock