Corona Naavacha Bagulbuva

कोरोना नावाचा बागुलबुवा | Corona Naavacha Bagulbuva

पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

Corona Naavacha Bagulbuva

या मोठ्यांचं मुळी काही कळतंच नाही
बाप्पा मला मोठं कधी व्हायचंच नाही

कोरोना कोरोना म्हणजे काय नाही करायचं
विचारल्यावर म्हणतात तुला नाही कळायचं

लवकर उठून बसतात कामाला बाबा नि आई
दार मी ठोकलं तरी उघडतच नाहीत

कामाच्या मावशी येतच नाहीत
आजीला खेळायला वेळच नाही

एकट्यानेच खेळायचं कुणी बोलायला नाही
तीच तीच खेळणी बघून कंटाळा येई

बाप्पाच्या देवळात आजी जातच नाही
दुकान बंद म्हणून खाऊ आणत नाही

आजोबा बाहेर आता पडतच नाहीत
घसरगुंडी झोपाळ्यावर कुणीच नेत नाही

जून मध्ये शाळेला तू जाणार ना रे बाबा
खूप मिळतील मित्र आणि खेळणी तुला

कसलं काय आई सारं विसरुन गेली
शाळा नाहीं न बिळा नाही मजाच संपली

कोरोनाच्या बागुलबुवा याद ठेव पक्की
स्पायडर मॅन ढिशूम करून एकच देईल बुक्की

पुष्पा पेंढरकर
09/04/2021

Share Corona Naavacha Bagulbuva Kavita

You may also like

2 thoughts on “कोरोना नावाचा बागुलबुवा | Corona Naavacha Bagulbuva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock