देव | God
पोस्ट अस्वीकरण

या साइटवरील साहित्याचे कॉपीराइट लेखकांसाठी राखीव आहेत आणि मराठीकट्टा केवळ साहित्य प्रकाशित करत आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही साहित्याचे लेखक माहित असतील तर कृपया आम्हाला कळवा आणि संबंधित लेखकाला श्रेय देण्यास मराठीकट्टाला आनंद होईल.

Amazon Affiliate Disclaimer - This post/page may contain Amazon Affiliate Links, meaning we get a commission if you decide to purchase through our links, at no cost to you.

God

देव मानावा की मानू नये ,
या भानगडीत मी पडत नाही,
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही!

ज्यांना देव हवा आहे,
त्यांच्यासाठी तो श्वास आहे.
ज्यांना देव नकोच आहे
त्यांच्यासाठी तो भास आहे..
आस्तिक (Believer) नास्तिक (Atheist) वादात
मी कधीच पडत नाही….
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही….!

हार घेऊन रांगेत कधी
मी उभा रहात नाही…
पाव किलो पेढ्याची लाच
मी देवाला कधी देत नाही!
जो देतो भरभरून जगाला
त्याला मी कधी देत नाही,
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही…!

जे होणारच आहे ….
ते कधी टळत नाही…
खाटल्यावर बसून
कोणताच हरी फळत नाही!
म्हणून मी कधी …
देवास वेठीस धरीत नाही,
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही…!

देव देवळात कधीच नसतो.
तो शेतात राबत असतो,
तो सीमेवर लढत असतो .
तो कधी आनंदवनात असतो,
कधी हेमलकसात असतो…
देव शाळेत शिकवत असतो,
कधी देवच शिकत असतो!
म्हणून ….,
मी देवळात कधी जात नाही,
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही…!

Share

You may also like

3 thoughts on “देव | God

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock