येथे आहेत पुष्पा पेंढारकर यांच्या सर्वोत्तम मराठी कविता ज्या तुम्हाला नक्कीच आवडतील

तुम्ही कविता प्रेमी आहात का?

Wavy Line
Squiggly Line

सखा गेला दूर देशी – विरहिणी

बोलते गर्भात मी

नभ मोकळे झालेले

चिंब भिजतांना

आयुष्यात कधी कधी

कोरोना नावाचा बागुलबुवा

मनाच्या हिंदोळ्यावर

अशा या रेशीम गाठी